ETISK REGELSÆT
  1. Præsenter dig selv og dit firma med fyldestgørende oplysninger
  2. Mød kunder og leverandører fordomsfrit og med respekt
  3. Behandl alle henvendelser med rettidig omhu
  4. Optræd pålideligt og værdigt i alle henseender
  5. Sæt dig ind i markedsføringsloven og efterlev den og tilsvarende regler for god markedsføringsskik af alkoholholdige varer
  6. Overhold dansk lovgivning og regulativer uden undtagelser
  7. Styrk båndene til dine kolleger i branchen og udvis kollegiale hensyn på din færd
SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land.

Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse svend@theeasycompany.dk

Adresse

Sydvestvej 4
DK-2630 Taastrup
Telefon: +45 43 52 46 46
info@theeasycompany.dk